VANDUC FOOD - FINE FOODS

Thực phẩm tốt - Cho Sức khỏe tốt

VANDUC FINE FOOD

Nhãn hiệu thực phẩm được người tiêu dùng tin dùng
Những mặt hàng được chế biến theo công thức của Vạn Đức . Những sản phẩm đều mang những hương vị thơm ngon rất riêng.

sản phẩm Hạt Điều gồm có nhiều vị như: Hạt Điều rang muối, Hạt Điều vị tỏi

Lạc rang húng lìu ( Có 02 vị : Mặn, Mặn ngọt) 

Thịt bò khô được làm từ nguyên liệu Thịt Bò tươi 100% kết hợp với công thức chế biến riêng tạo ra sản phẩm Thịt Bò Khô rất ngon và có hương vị thơm đặc trưng

Muối vừng của Vạn Đức chế biến theo phương pháp truyền thống tạo lên một món ăn dân dã........

 

Visit: Vanduc.com

BIZ - NUTS

Nhãn hiệu thực phẩm được người tiêu dùng tin dùng
Những mặt hàng được chế biến theo công thức của Vạn Đức . Những sản phẩm đều mang những hương vị thơm ngon rất riêng.

sản phẩm Hạt Điều gồm có nhiều vị như: Hạt Điều rang muối, Hạt Điều vị tỏi

Lạc rang húng lìu ( Có 02 vị : Mặn, Mặn ngọt) 

Thịt bò khô được làm từ nguyên liệu Thịt Bò tươi 100% kết hợp với công thức chế biến riêng tạo ra sản phẩm Thịt Bò Khô rất ngon và có hương vị thơm đặc trưng

Muối vừng của Vạn Đức chế biến theo phương pháp truyền thống tạo lên một món ăn dân dã........

 

Visit: Vanduc.com

Vũ đại

Nhãn hiệu thực phẩm được người tiêu dùng tin dùng

Đặc biệt cá kho VŨ ĐẠI
Những mặt hàng được chế biến theo công thức của Vạn Đức . Những sản phẩm đều mang những hương vị thơm ngon rất riêng.

sản phẩm Hạt Điều gồm có nhiều vị như: Hạt Điều rang muối, Hạt Điều vị tỏi

Lạc rang húng lìu ( Có 02 vị : Mặn, Mặn ngọt) 

Thịt bò khô được làm từ nguyên liệu Thịt Bò tươi 100% kết hợp với công thức chế biến riêng tạo ra sản phẩm Thịt Bò Khô rất ngon và có hương vị thơm đặc trưng

Muối vừng của Vạn Đức chế biến theo phương pháp truyền thống tạo lên một món ăn dân dã........

 

Visit: Vanduc.com

N-NUT

Nhãn hiệu thực phẩm được người tiêu dùng tin dùng
Những mặt hàng được chế biến theo công thức của Vạn Đức . Những sản phẩm đều mang những hương vị thơm ngon rất riêng.

sản phẩm Hạt Điều gồm có nhiều vị như: Hạt Điều rang muối, Hạt Điều vị tỏi

Lạc rang húng lìu ( Có 02 vị : Mặn, Mặn ngọt) 

Thịt bò khô được làm từ nguyên liệu Thịt Bò tươi 100% kết hợp với công thức chế biến riêng tạo ra sản phẩm Thịt Bò Khô rất ngon và có hương vị thơm đặc trưng

Muối vừng của Vạn Đức chế biến theo phương pháp truyền thống tạo lên một món ăn dân dã........

 

Visit: Vanduc.com

Bluestone

Nhãn hiệu thực phẩm được người tiêu dùng tin dùng
Những mặt hàng được chế biến theo công thức của Vạn Đức . Những sản phẩm đều mang những hương vị thơm ngon rất riêng.

sản phẩm Hạt Điều gồm có nhiều vị như: Hạt Điều rang muối, Hạt Điều vị tỏi

Lạc rang húng lìu ( Có 02 vị : Mặn, Mặn ngọt) 

Thịt bò khô được làm từ nguyên liệu Thịt Bò tươi 100% kết hợp với công thức chế biến riêng tạo ra sản phẩm Thịt Bò Khô rất ngon và có hương vị thơm đặc trưng

Muối vừng của Vạn Đức chế biến theo phương pháp truyền thống tạo lên một món ăn dân dã........

 

Visit: Vanduc.com

Olé

Nhãn hiệu thực phẩm được người tiêu dùng tin dùng
Những mặt hàng được chế biến theo công thức của Vạn Đức . Những sản phẩm đều mang những hương vị thơm ngon rất riêng.

sản phẩm Hạt Điều gồm có nhiều vị như: Hạt Điều rang muối, Hạt Điều vị tỏi

Lạc rang húng lìu ( Có 02 vị : Mặn, Mặn ngọt) 

Thịt bò khô được làm từ nguyên liệu Thịt Bò tươi 100% kết hợp với công thức chế biến riêng tạo ra sản phẩm Thịt Bò Khô rất ngon và có hương vị thơm đặc trưng

Muối vừng của Vạn Đức chế biến theo phương pháp truyền thống tạo lên một món ăn dân dã........

 

Visit: Vanduc.com

TOR - Trang trí Cocktail

Nhãn hiệu thực phẩm được người tiêu dùng tin dùng
Những mặt hàng được chế biến theo công thức của Vạn Đức . Những sản phẩm đều mang những hương vị thơm ngon rất riêng.

sản phẩm Hạt Điều gồm có nhiều vị như: Hạt Điều rang muối, Hạt Điều vị tỏi

Lạc rang húng lìu ( Có 02 vị : Mặn, Mặn ngọt) 

Thịt bò khô được làm từ nguyên liệu Thịt Bò tươi 100% kết hợp với công thức chế biến riêng tạo ra sản phẩm Thịt Bò Khô rất ngon và có hương vị thơm đặc trưng

Muối vừng của Vạn Đức chế biến theo phương pháp truyền thống tạo lên một món ăn dân dã........

 

Visit: Vanduc.com

C1 - Coffee

Nhãn hiệu thực phẩm được người tiêu dùng tin dùng
Những mặt hàng được chế biến theo công thức của Vạn Đức . Những sản phẩm đều mang những hương vị thơm ngon rất riêng.

sản phẩm Hạt Điều gồm có nhiều vị như: Hạt Điều rang muối, Hạt Điều vị tỏi

Lạc rang húng lìu ( Có 02 vị : Mặn, Mặn ngọt) 

Thịt bò khô được làm từ nguyên liệu Thịt Bò tươi 100% kết hợp với công thức chế biến riêng tạo ra sản phẩm Thịt Bò Khô rất ngon và có hương vị thơm đặc trưng

Muối vừng của Vạn Đức chế biến theo phương pháp truyền thống tạo lên một món ăn dân dã........

 

Visit: Vanduc.com

Caféta

Nhãn hiệu thực phẩm được người tiêu dùng tin dùng
Những mặt hàng được chế biến theo công thức của Vạn Đức . Những sản phẩm đều mang những hương vị thơm ngon rất riêng.

sản phẩm Hạt Điều gồm có nhiều vị như: Hạt Điều rang muối, Hạt Điều vị tỏi

Lạc rang húng lìu ( Có 02 vị : Mặn, Mặn ngọt) 

Thịt bò khô được làm từ nguyên liệu Thịt Bò tươi 100% kết hợp với công thức chế biến riêng tạo ra sản phẩm Thịt Bò Khô rất ngon và có hương vị thơm đặc trưng

Muối vừng của Vạn Đức chế biến theo phương pháp truyền thống tạo lên một món ăn dân dã........

 

Visit: Vanduc.com

Mitta - Hoa quả sấy khô

Nhãn hiệu thực phẩm được người tiêu dùng tin dùng
Những mặt hàng được chế biến theo công thức của Vạn Đức . Những sản phẩm đều mang những hương vị thơm ngon rất riêng.

sản phẩm Hạt Điều gồm có nhiều vị như: Hạt Điều rang muối, Hạt Điều vị tỏi

Lạc rang húng lìu ( Có 02 vị : Mặn, Mặn ngọt) 

Thịt bò khô được làm từ nguyên liệu Thịt Bò tươi 100% kết hợp với công thức chế biến riêng tạo ra sản phẩm Thịt Bò Khô rất ngon và có hương vị thơm đặc trưng

Muối vừng của Vạn Đức chế biến theo phương pháp truyền thống tạo lên một món ăn dân dã........

 

Visit: Vanduc.com

Tìm hiểu thêm về chúng tôi Vanduc.com.


© Bản quyền 2004 - 2016, Công ty TNHH Thương Mại Vạn Đức.

Mã số doanh nghiệp: 0102015403 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/12/2004.

Trụ sở chính: Tổ 36, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội | Điện thoại: (04) 36612490 | http://www.vanduc.vn